Hoe werkt Tipp voor de huisarts?

 

Informatie voor de huisarts

Het bieden van keuze informatie over vervolgzorg is een proces dat tijd kost. Deze tijd is in de dagelijkse praktijkvoering van de huisarts niet altijd beschikbaar.

Huisartsenverwijsbureau Tipp kan de patiënt op dit punt uitgebreid begeleiden. De applicatie van Tipp ontsluit een actueel overzicht van het totale zorgaanbod inzake toegangstijden, patiëntervaring en kwaliteit gegevens. Het is van belang om het verwijsproces te standaardiseren en te digitaliseren om zo de kwaliteit en veiligheid te bevorderen. Uw HIS is ingericht (of kan worden ingericht) om een koppeling te maken met Tipp. Vanuit uw HIS stuurt u een beveiligde digitale verwijzing met benodigde gegevens aan TIPP.

Welke verwijzingen via Tipp?
In principe is het doel om alle verwijzingen naar de Stadspoli, naar de GGZ en naar het ziekenhuis via Tipp te laten  verlopen. Enerzijds om evident logistieke redenen, anderzijds omdat ACM (de vroegere NMA) het van belang vindt dat de patiënt actief de keuze wordt voorgelegd.

Centraal ELV-loket binnen TIPP
In de regio Maastricht-Heuvelland is er in 2017 binnen Tipp een centraal ELV-loket ingericht (ELV= Eerstelijns Verblijfs Bedden).
Het loket richt zich alleen op “acute problematiek die thuis niet kan worden opgelost en waarvoor geen ziekenhuisopname geïndiceerd is”.
De huisartsen en specialisten zijn verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en voor de medische zorg voor de laag complexe ELV-zorg.

Het ELV-loket bij TIPP:

  • Beschikt over een actueel overzicht van de beschikbaarheid van de eerstelijnsbedden in de regio Maastricht-Heuvelland. Dit betreft de laag- en hoog complexe bedden en de palliatieve bedden in Hospices.

  • Regelt de toewijzing van deze ELV-bedden.
    De verwijzer (huisarts/specialist) kan direct doorverbonden worden met een Specialist Ouderenzorg (SO). In gezamenlijk overleg wordt de indicatie gesteld dat opname in een eerstelijns bed wel/niet noodzakelijk is, of dat samen naar een andere oplossing wordt gezocht.

  • Bewaakt het opname en ontslagproces in samenspraak met de zorgaanbieders. Het loket is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten/transferconsulenten.

  • Is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten/transferconsulenten.

Voor Tetra/Mira

Om uw patiënt in de Stadspoli te laten zien dient u de verwijzing via Tipp te laten lopen (conform normale Tipp-procedure) en de patiënt door te geven dat hij/zij contact op moet nemen met Tipp. Wilt u dat de patiënt op een reguliere poli wordt gezien dan vragen wij u dit expliciet in uw verwijzing aan te geven. De handleiding voor Tetra/Mira treft u aan op de hiervoor speciaal ontwikkelde app en op de ZIO-website, na de login, klik hier. 
Hier  treft u de instructiebrief aan die u aan de patiënt mee kunt te geven om uitlegtijd te voorkomen. 

Vragen?

Wilt u meer weten over het verwijsproces en de mogelijkheden van Tipp, neem dan contact op via telefoonnummer 043-2100210 of via secretariaat@Tipp.nu.

Zijn er technische vragen of zijn er storingen dan kunt u contact opnemen met Davy Dierx, via telefoonnummer 043-3506923 of via d.dierx@zio.nl


Informatiemateriaal

Informatiemateriaal, zoals de Tipp visitekaartjes voor patiënten over Tipp, kunt u  bestellen bij de medewerkers van huisartsenverwijsbureau Tipp, via telefoonnummer 043-2100210 of via secretariaat@Tipp.nu.