Hoe werkt Tipp voor de patiënt?

 

Informatie voor de patiënt

Huisartsenverwijsbureau Tipp werkt aan de hand van een aantal stappen:

Beginsituatie

U heeft met uw huisarts afgesproken dat u wordt doorverwezen naar een specialist of andere zorgaanbieder, voor verder onderzoek of behandeling. 

Stap 1

De huisarts stuurt uw verwijsbrief met de benodigde medische informatie via een beveiligde digitale weg naar het verwijsbureau Tipp. 

Stap 2

U wordt gebeld (binnen 3 dagen) of belt zelf met huisartsenverwijsbureau Tipp. In het telefoongesprek bespreekt de Tipp-medewerkster de verwijzing met u en legt u een aantal mogelijkheden voor zodat u zelf kunt kiezen naar welk ziekenhuis of welke zorgaanbieder u wenst te gaan. Ook wordt u geïnformeerd over eventuele wachttijden in deze ziekenhuizen/bij deze zorgaanbieders en over de kwaliteit van de zorgverlening. 

Stap 3

Kies met de Tipp Zorgnavigator de zorgaanbieder die bij u past! Deze Zorgnavigator helpt u bij het maken van een keuze voor een aanbieder van specialistische zorg. Hierin is informatie beschikbaar over wachttijd, reisafstand en kwaliteitsinformatie. Klik hier voor het filmpje.
Uw keuze voor een ziekenhuis/zorgaanbieder uw wensen, zoals uw voorkeur voor data, kunt u met de Tipp-medewerkster bespreken. 

Stap  4

De Tipp-medewerkster zorgt dat uw afspraak wordt gemaakt bij de betreffende poli van het ziekenhuis/zorgaanbieder*. U krijgt een bevestiging van de datum en het tijdstip via uw mail toegestuurd.

Stap 5

De Tipp-medewerkster zorgt ervoor dat de verwijsbrief met de medische gegevens beveiligd afgeleverd wordt op de juiste plek in het ziekenhuis of bij de zorgaanbieder. Ook uw huisarts wordt over de gemaakte afspraak geïnformeerd. 

Stap 6

Na uw bezoek bij de specialist/zorgaanbieder stuurt Tipp u een vragenlijst over hoe u de zorg heeft ervaren. Hiermee helpt u Tipp om de patiënten die na u komen steeds beter te informeren over de kwaliteit van de zorgverlening.

*Bij alle zorgaanbieders kan Huisartsenverwijsbureau Tipp uw afspraak meteen inplannen passend bij uw agenda. Bij een aantal poli’s van het MUMC+ kan Tipp (nog) niet direct een afspraak plannen en plant het ziekenhuis zelf de afspraak in. Dan zal Tipp er toch voor zorgen dat de verwijsbrief beveiligd aankomt. Verder bewaken de medewerkers van Tipp dat u dan wel binnen de gewenste termijn, die de huisarts stelt, gezien wordt door een specialist.