Missie en Visie

 

Blauwe Zorg

logo boom.jpg

Tipp is een voorbeeld van Blauwe Zorg. Onder de vlag van ‘Blauwe Zorg’ werken huisartsen, ZIO, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraar VGZ in de regio Maastricht samen met een gemeenschappelijk doel: duurzame en betaalbare zorg. Door de centrale coördinatie van zorg werkt Huisartsenverwijsbureau Tipp aan patiëntbegeleiding, kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Voor meer informatie over ZIO, zie www.zio.nl.

Visie

Tipp zet zich in voor verbetering van de positie van de zorgvrager door:

  • het vergemakkelijken van (digitale) zorgverwijs- en informatiestromen tussen verwijzers, zorgvragers en zorgaanbieders;
  • het inzichtelijk maken van de inhoud en kwaliteit van diverse zorgaanbieders.

Missie

Tipp is een team van betrokken doktersassistentes, dat 

  • de zorgvrager objectief informeert over het aanbod van mogelijke zorgaanbieders;
  • de zorgvrager op basis van hun zorgvraag en behoefte ondersteunt bij het maken van een keuze voor de meest geschikte zorgaanbieder en bij het maken van een afspraak;
  • zowel de verwijzer als de vervolgzorgaanbieder actief betrekt en informeert over het verwijsproces.