Voordelen Tipp

 

 

Begeleiding bij een verwijzing

Tipp biedt patiënten in Maastricht-Heuvelland hulp en begeleiding bij een verwijzing naar een specialist of een andere zorgaanbieder voor verder onderzoek of behandeling. Voorheen moest u zelf een afspraak maken bij een specialist of zorgaanbieder als u verwezen werd door uw huisarts . Als u in de regio Maastricht-Heuvelland woont dan wordt dit allemaal voor u geregeld door Tipp. En dat heeft voor u én voor uw huisarts voordelen.

Voordelen voor u als patiënt

Hulp bij uw keuze
Wanneer u bent verwezen door uw huisarts naar een specialist of zorgaanbieder, komt u voor de keuze te staan welke specialist of welke zorgaanbieder u het beste kan helpen. TIPP helpt u bij het maken van deze keuze. Tipp legt u de mogelijkheden voor zodat u zelf kunt kiezen naar welk ziekenhuis of welke zorgaanbieder u wenst te gaan. Ook wordt u geïnformeerd over eventuele wachttijden en over de kwaliteit van de zorgverlening.

Hulp bij het maken van een afspraak
Tipp helpt u bij het maken van een afspraak bij de betreffende poli of zorgaanbieder. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen en uw agenda.

De medische gegevens worden beveiligd afgeleverd op de juiste plek in het ziekenhuis/bij de zorgaanbieder.

Voordelen voor de huisarts

Het bieden van keuze-informatie over vervolgzorg is een proces dat in de huisartsenpraktijk vaak veel tijd kost. Tipp kan de patiënt op dit punt uitgebreid begeleiden. Het systeem van Tipp omvat een actueel overzicht van het totale zorgaanbod voor wat betreft toegangstijden, patiënten ervaringen en kwaliteitsgegevens.

Het scheelt tijd voor de doktersassistentes in de huisartspraktijk omdat de verwijsbrief naar Tipp via een beveiligde digitale weg wordt verstuurd.

De huisarts heeft meer zicht op de verwijzing omdat hij/zij door Tipp wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraak. De Tipp-medewerkers bewaken bovendien dat de patiënt binnen de gewenste termijn, die de huisarts stelt, gezien wordt door een specialist/zorgaanbieder.

Voordelen voor de zorg in het algemeen

Door Tipp worden ziekenhuizen/zorgaanbieders aangezet om de toegang, kwaliteit en service te verbeteren. Bepaalde problemen worden eerder gesignaleerd en opgelost, zoals lange wachttijden.